PDFn deskargatu
Logo Leioa

DIRU-LAGUNTZAK, LEGAZPIKO UDALERRIAN EGOITZA IZAN ETA BERAIEN JARDUERA LEGAZPIKO GIZARTE ZERBITZUEN ALORREAN GARATUKO DUTEN ELKARTEEI

6.1
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Legazpiko Udalerrian egoitza izan eta beraien ohiko jarduera garatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteei diru-laguntzak.

Nork eska dezake?

Legazpin egoitza duten elkarteek eskatu ahal izango dute diru-laguntza; halaber, elkarte horiek Legazpiko udalerrian garatu beharko dituzte beraien ekintzak eta, beti ere, Gizarte Zerbitzuen alorrean.

Non izapidetzen da
Aurkeztu beharreko agiriak
 • Diru-laguntza eskabidearen eranskina , behar bezala beteta
 • Eskatzaileak irekitako kontu korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen agiria
 • Estatutuen kopia eta erakundearen IFK, aurreko ekitaldietan aurkeztu ez badira.
 • Lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa espezifikoaren jarduera orokorraren programa laburtua
 • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren zinpeko aitorpena, bai erakundearen edo elkartearen jarduera orokorrari (jarduera guztiei) buruzkoa, bai diru-laguntzaren xede diren proiektu, jarduera edo programa espezifikoei buruzkoa (eredu berean sartuta).
 • Berdintasun-politikak integratuta dituzten erakundeek justifikatu dezaketena erantsi beharko dute eranskin batean, behar bezala baloratu ahal izateko. Berdintasun-diagnostikoak eta planak, zuzendaritza-organoetan ordezkaritza paritarioko arauak, hizkuntzaren erabilera ez-sexistako arauak eta egiten diren materialak, genero-desberdintasunak zuzentzeko hartu dituzten neurriak, eta abar
Informazio gehiago

Emailez:

haz@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 71 81 edo 943 73 70 30

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua

Prozeduraren epea
 • Aurreikusitako  epea: 4 hilabete.
 • Legezko gehieneko epea: 4 hilabete
 • Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: Aurkakoa
Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura
 1. Eskaera orria  eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.
 2. Eskaera Gizarte Zerbitzuen Sailera bidaltzea.
Geroagoko izapideen laburpena
 1. Txosten teknikoa egitea.
 2. Organo eskudunak ebazpena ematea.
 3. Ekonomia Sailera bidaltzea.
 4. Interesdunari jakinaraztea.
Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?Alkateak
Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzuaGizarte Zerbitzuetako Saila
Informazioaren balio-aldiaUrtero egiten da deialdia.
OharrakHerritarrek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.