PDFn deskargatu
Logo Leioa

ESKOLA MATERIALA EROSTEKO DIRULAGUNTZAK

6.17
GALDERAERANTZUNA
Zer da?

Eskola materiala erosteko diru-laguntzak, herriko dendetan erosketak sustatzeko eta familiak laguntzeko.

Haur bakoitzeko dirulaguntza 40,00 edo 60,00 eurokoak izango dira, familia-unitateak dituen diru-sarreren arabera.

Nork eska dezake?

2004 eta 2013 urteen artean jaiotako haurren aitak, amak edo tutoreak. Legazpin erroldatuta egon behar dute denek eta haurrek Derrigorrezko Hezkuntzako edozein mailatan egon behar dute matrikulatuta.

Non izapidetzen da
Udaletxea. Herritarren Arreta Bulegoan

Euskal Herria plaza, 1 20230

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 07:30etik 15:00etara.

Online tramitatu

(Online tramitatzean,  "Dokumentazioa" izeneko 3.puntuan, "Agiri lagungarriak"  eta "Aurkeztu beharreko agiriak" ataletan eskatzen diren agiriak atxikitu)

Aurkeztu beharreko agiriak
  1. Diru-laguntzen eskaera orria. Bertan diru-laguntzaren hartzaile izango den adingabeari buruzko datuak zehaztuko dira: izena, bi abizenak, helbidea, jaioteguna eta ikasten ari den eskola. Halaber, eskatzailearen bankuko kontuaren datuak adieraziko dira.     

  2. Legazpiko dendetako faktura(k), diru-laguntzaren titular den pertsonaren izenean jaulkia(k). Horietan argi eta zehatz jaso beharko dira erositako produktuak (deialdiaren 6.artikuluan jasotakoa bete beharko dena) dirulaguntzaren kopuru berdinagatik edo gehiagogatik, BEZ barne.

  3. Familia-unitatearen errenta aitorpena.

  4. Diru-laguntzaren eskatzailea haurraren tutorea baldin bada, egoera hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

Informazio gehiago

Emailez:

gazteria@legazpi.eus

Telefonoz:

Udalerritik bertatik  010

Kanpotik  943 73 70 30 edo 943 73 71 85

Zenbat kostatzen da?

Udalak bere gain hartzen du gestioaren kostua.

Prozeduraren epea

- Aurreikusitako epea: 2 hilabete

- Legezko gehieneko epea: 3 hilabete

- Administrazioaren isiltasunaren ondorioak: aurkakoa

Araudi aplikagarria
Eskaera jaso ondoren jarraitu beharreko prozedura

1. Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea eta erregistratzea.

2.  Hezkuntza Zerbitzura bidaltzea.

Geroagoko izapideen laburpena

1. Txosten teknikoa egitea.

2. Alkatetzaren Dekretua egitea.

3. Interesdunari jakinaraztea.

4. Ekonomia eta Ogasun Zerbitzura ordaintzeko proposamena bidaltzea.

Agiri lagungarriak
Nork onartu behar du?

Alkatetzak

Izapidetzeaz arduratzen den udal zerbitzua

Hezkuntza.

Informazioaren balio-aldia

Araudia aldatu arte.

Oharrak

- Eskatzaileek, administrazio publikoarekin harremanetan jartzen direnean, eskubidea izango dute dagokion prozeduran aplikagarriak diren araudiek eskatzen ez dituzten agiriak edo dagoeneko Administrazioak berak bere esku dituen agiriak ez aurkezteko.

- Interesdunak diru-laguntza eskaera aurkeztean baimena ematen dio Udalari deialdian eskatutako nahitaezko dokumentazioa ofizioz eskura dezan.

Familia-unitatearen sarrerak ezingo dira 40.000 eurotik gorakoak izan.